Posts tagged ‘law’

Lommejuss omkring digital medier (N)

“Denne lille juridiske veiviseren tar for seg rettighetsspørsmål knyttet til digitale medier. Målgruppen er i første rekke mine egne studenter på kursene MEVIT1700 og INF5270 ved Universitetet i Oslo, men det er forhåpentligvis noe matnyttig her også for andre.

Denne veiviseren er ikke skrevet for (eller av) jurister. Det perspektiv som er lagt til grunn er praktikerens, og da særlig to grupper, nemlig mediebrukere og medieskapere. Med mediebrukere tenker jeg særlig på bloggere, webdesignere, nettredaktører og andre som har behov for å brukere ulike typer digitalt innhold (tekst, bilder, animasjoner, musikk, etc.) hentet fra ulike kilder som elementer i såkalte sammensatte tekster. Med medieskapere tenker jeg på ulike opphavs­personer (komponister, musikere, forfattere, fotografer, etc.) som skaper slikt digitalt innhold.”

Gisle Hannemyr

Sjekk ut “Lommejuss omkring digitale medier”

Advertisements

May 23, 2010 at 11:31 am Leave a comment